• Intake gesprek
 • Volledige verwerking administratie
 • Gratis gebruik van de mobiele app voor het uploaden van de facturen en het volgen van de administratie
 • Aangifte VPB
 • Aangifte BTW aangifte
 • Aangifte Inkomsten Belasting
 • Salarisadministratie DGA
 • Digitale aanlevering
 • Onbeperkt contact
 • 4 keer per jaar een adviesgesprek
 • Jaarrekening
 • Facturatiemodule
 • Debiteuren beheer
 • Verzekeringscheck
 • Salarisadministratie  voor max 4 medewerkers
 • Tot 2500 facturen pj