• Intake gesprek
  • Volledige verwerking administratie
  • Gratis gebruik van de mobiele app voor het uploaden van de facturen en het volgen van de administratie
  • Aangifte BTW aangifte
  • Digitale aanlevering
  • Onbeperkt contact
  • 1 keer per jaar een adviesgesprek
  • Facturatiemodule
  • Verzekeringscheck
  • Tot 1000 facturen per jaar