1
Leg de voorwaarden vast waaronder een werknemer gebruik maakt van een auto van de zaak. Leg goed uit waarom de werknemer de auto nodig heeft voor het werk. Zo niet, dan loop je kans dat de fiscus de auto aanmerkt als verkapt loon.Lees meer
Start direct
2
Soms eindigt een arbeidsrelatie vroeger dan u wilt. Dit doet u door uw afspraken goed vast te leggen.Lees meer
Start direct
3
Als DGA bent u ook werknemer. Er is een arbeidscontract nodig om dat vast te leggen.Lees meer
Start direct
4
Leg flexibele arbeidsrelaties vast met dit contract. Je creeert een nieuwe arbeidsrelatie zonder al teveel risico’s.Lees meer
Start direct
5
Leg een arbeidsrelatievast met een medewerker die op flexibele basis werkt. Hiermee houdt u de loonverplichting laag in de gevallen dat er weinig werk is.Lees meer
Start direct
6
Ga een langetermijn relatie aan met uw beste medewerkers. Ook hier wilt u goed vastleggen wat de rechten en plichten worden.Lees meer
Start direct
7
Ga een korte arbeidsovereenkomst aan met je vaste krachten. Houd je aan de regels voor opvolgende contracten!Lees meer
Start direct
8
U wilt een student aannemen die wat wil leren. U wilt niet voor langere tijd vast komen te zitten en sluit dus een stageovereenkomst af.Lees meer
Start direct
9
Het is niet leuk, maar soms voldoet een medewerker niet en blijkt dat al tijdens de proeftijd. Beter vroeg dan laat. Maar u dan nog wel formeel opzeggen. Dat doet u met deze brief.Lees meer
Start direct
10
Een ontslag op staande voet is nooit leuk, maar soms is het nodig. Zorg dat u aan de wettelijke vereisten daarvoor voldoet.Lees meer
Start direct