Maatregelen overheid mbt inkomstenderving
De 4 belangrijkste regelingen op dit moment:

1. Werktijdverkorting

Ondernemers die zwaar zijn getroffen door de impact van het coronavirus kunnen onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op de al bestaande werktijdverkortingsregeling. Die regeling is toepasbaar als je tijdelijk geen werk meer hebt voor (een deel) van je personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen.
Bedrijven die recht hebben op de regeling kunnen personeel minder uren laten werken. De staat keert voor de niet-gewerkte uren WW uit aan de werkgever, die vervolgens zijn personeel kan doorbetalen. De medewerkers blijven in dienst, maar spreken in die periode hun ww-rechten aan. Die uren moet je personeel dus wel hebben opgebouwd.

(Aanvragen kunt u doen via https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=78275&mNch=ywtyp1ys0x)

2. Bbz-regeling

Ben je zzp’er? Dan kun je geen gebruik maken van de werktijdverkortingsregeling. Dat komt doordat de regeling alleen van toepassing is voor medewerkers in loondienstverband. Wel kun je bij je woongemeente een inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Houd daarbij wel rekening met een afhandeltermijn.

(Aanvragen kunnen worden gestart via https://ondernemersplein.kvk.nl/bbz/, eventuele hulp kunt u inschakelen via www.ondernemersklankbord.nl

3. Verruiming BMKB

Vanaf eind maart worden de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Dat heeft als gevolg dat mkb-bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld kunnen lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid wil zo voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier met name banken niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen dan je op basis van je onderpand zou krijgen. Binnen de huidige regeling staat de overheid borg voor 50% van het geleende bedrag dat je bank leent, maar dat percentage wordt naar 75% verhoogd. Ook een aantal andere voorwaarden in de BMKB worden versoepeld. Op Ondernemersplein en bij de RVO staat meer informatie over de BMKB. Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken.

(Op de website van RVO staat alle info mbt een aanvraag,  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/aanvraaginformatie-borgstelling-mkb-kredieten)

4. Uitstel betalen belasting

Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De aanvraag moet je wel schriftelijk motiveren voordat de invordering wordt stilgezet, pas later vindt de beoordeling plaats. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen.
Let op: De Belastingdienst verwerkt de aanvragen handmatig. De behandeltijd kan dus toenemen doordat er veel aanvragen binnenkomen.
Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.